fbpx
3. desember 2010

Ísafoldarprentsmiðja hlýtur Svansvottun

Hið gamalgróna fyrirtæki Ísafoldarprentsmiðja hlaut 15. nóvember síðastliðinn vottun norræna umhverfismerkisins Svansins.Þetta þýðir að búið er að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif frá starfsemi fyrirtækisins svo að þau eru nú undir viðmiðunarkröfum Svansins. Ísafoldarprentsmiðja er tíunda íslenska fyrirtækið sem hlýtur slíka vottun. Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, afhenti leyfið í húsi stofnunarinnar mánudaginn 28. nóvember.

„Við erum ákaflega glöð með að Ísafoldarprentsmiðja sé komin í Svanshópinn. Það er afar mikilvægt að fá sem flest fyrirtæki með í þessa vinnu enda hafa fyrirtæki sem hafa undirgengist Svansvottun lágmarkað áhrif sín á umhverfið. Öflug fyrirtæki með Svansvottun koma skilaboðunum til neytenda um að þeirra val skipti höfuðmáli. Því fleiri sem velja svansmerktar vörur því meiri umhverfislegum árangri náum ið til hagsbóta fyrir umhverfið og heilsuna okkar. Ég er viss um að viðskiptavinir Ísafoldarprentsmiðju muni taka þessum mikilvæga áfanga fagnandi.“ Segir Kristín Linda.

Ísafoldarprentsmiðja er önnur stærsta prentsmiðja landsins og sú elsta starfandi. Prentsmiðjan var stofnuð í júní 1877 en það var enginn annar en Björn Jónsson faðir Sveins Björnssonar fyrsta forseta lýðveldisins sem setti prentsmiðuna á fót til að prenta blað sitt Ísafold. Ísafoldarprentsmiðja prentar meðal annars Fréttablaðið og er því fyrsta blaðaprentsmiðja landsins til að fá Svansvottun.

„Prentsmiðjan er að 75% hluta í eigu starfsmanna félagsins og hafa þeir unnið ötullega síðustu ár að því að gera prentvinnsluna umhverfisvænni og er Svansvottunin ein af mikilvægustu vörðunum á þeirri leið“ segir Kristþór Gunnarsson, framkvæmdastjóri og bætir við: „Það er markmið Ísafoldarprentsmiðju og starfsmanna hennar að nýta sem best það hráefni og þá orku sem notuð er við framleiðslu í prentsmiðjunni og lágmarka neikvæð áhrif starfseminnar á umhverfi hennar. Við erum því mjög stolt af því að hafa hlotið Svansvottunina og hún hvetur okkur til að halda ótrauð áfram á sömu braut. “

Kröfur Svansins fyrir prentsmiðjur miðast að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum frá öllu prentferlinu, allt frá uppruna hráefna til meðhöndlun úrgangs.

  • 95% efna til prentunar eða hreinsunar véla þurfa að vera umhverfismerktar eða sambærilegar
  • Ekki má nota efni sem eru hættuleg umhverfinu eða heilsu manna
  • Meðhöndlun efnaúrgangs þarf að vera ábyrg og almenn flokkun skýr
  • Mikil áhersla er lögð á að lágmarka úrgangsmyndum og afskurð
  • Í það minnsta 90% af þyngd Svansmerkts prentgrips skal vera umhverfismerktur pappír eða sambærilegur

Norræna umhverfismerkið Svanurinn
Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna sem byggist á óháðri vottun og viðmiðum sem taka tillit til alls lífsferils vöru og þjónustu. Tilgangur Svansins er að ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins svo að komandi kynslóðir hafi jafna möguleika og við til að mæta þörfum sínum. Alls er hægt að votta 65 mismunandi vöru- og þjónustuflokka.

Fleiri fréttir