fbpx
21. nóvember 2012

Prentmet Vesturlands fær Svaninn

Prentmet Vesturlands á Akranesi hefur nú fengið vottun Svansins til staðfestingar á góðum árangri í umhverfismálum, fyrst fyrirtækja á Vesturlandi.

Prentmet hefur frá stofnun lagt sig fram við að minnka neikvæð umhverfisáhrif og unnið af kappi að vottun. Fyrirtækið starfrækir þrjár prentsmiðjur og eru þær nú allar Svansvottaðar. Prentmet Vesturlands er níunda íslenska prentsmiðjan sem hlýtur Svansvottun og bætist því í ört stækkandi hóp Svansmerktra fyrirtækja sem eru nú 23 talsins.

Kristín Linda Árnadóttir afhenti Þórði Elíassyni og forsvarsmönnum Prentmets Vesturlands Svansleyfið í húsnæði fyrirtækisins seinasta föstudag.

Prentmet
Prentmet var stofnað í apríl árið 1992 af hjónunum Guðmundi Ragnari Guðmundssyni og Ingibjörgu Steinunni Ingjaldsdóttur. Í byrjun voru aðeins tveir starfsmenn hjá Prentmeti en fyrirtækið fór þó fljótlega að færa út kvíarnar og starfsfólki fjölgaði ört. Hjá Prentmeti starfa nú tæplega 100 manns á þremur stöðum; í Reykjavík, á Selfossi og Akranesi.

Í desemberlok árið 2000 keypti Prentmet Prentverk Akraness og nafninu síðar breytt í Prentmet Vesturlands. Prentsmiðjustjóri er Þórður Elíasson og í prentsmiðjunni starfa 5 starfsmenn. Boðið er upp á alla almenna prentþjónustu þar sem hraði, gæði og persónuleg þjónusta eru einkunnarorðin. Prentsmiðjan gefur út Póstinn sem er öflugt auglýsingablað sem er dreift vikulega um allt Vesturlandskjördæmi.

Svansmerking fyrir prentsmiðjur
Kröfur Svansins fyrir prentsmiðjur eru mjög strangar, sérstaklega hvað varðar efnanotkun, sem er þýðingarmesti umhverfisþátturinn í rekstri prentsmiðja en auk þess er:

  • Lögð áhersla á notkun umhverfismerkts eða endurunnins pappírs við prentunina.
  • Hlutfall úrgangspappírs við framleiðsluna lágmarkaður.
  • Flokkun úrgangs ásamt réttri meðhöndlun hættulegra efna er tryggð.
  • Hvatt til notkunar endurnýjanlegra orkugjafa og lágmörkunar á orkunotkun við framleiðsluna.
  • Hvatt til þess að valdar séu umhverfismerktar vörur og þjónusta í innkaupum.
  • Gerð er krafa um reglulega þjálfun og fræðslu starfsmanna ásamt ferlum til að stýra umhverfisstarfi.
  • Tryggt er að fyrirtækið uppfylli öll lög og reglugerðir sem eiga við starfsemina.

Norræna umhverfismerkið Svanurinn
Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna sem byggist á óháðri vottun og skilyrðum sem taka tillit til alls lífsferils vöru og þjónustu. Tilgangur Svansins er að ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins svo að komandi kynslóðir hafi jafna möguleika og við til að mæta þörfum sínum. Alls er hægt að votta um 70 mismunandi vöru- og þjónustuflokka.

Fleiri fréttir